GÜNCEL
Giriş Tarihi : 08-05-2020 14:10   Güncelleme : 09-05-2020 00:31

Pazartesi faliyete geçecekler

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber,güzellik salonu ve kuaförlerin Korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenen kurallara uyulması kaydıyla, Pazartesi günü faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındı.

Pazartesi faliyete geçecekler

06.05.1930 tarih ve 1489 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesi doğrultusunda oluşturulan İl Hıfzıssıhha Kurulu aynı Kanununun 3., 26., 27. ve 72. maddeleri gereğince 07.05.2020 günü Erzurum Okay Memiş Başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları alındı.
Kararın detayları şöyle;
''Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanlığının 21.03.2020 tarihli ve 5759 sayılı Genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 21.03.2020 tarih ve 2020/06 no’lu kararı ile berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuştu.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenen kurallara uyulması kaydıyla, 11.05.2020 tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.
11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir:
1. Bu iş yerleri (berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb.) 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
2. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
3. Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
4. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
5. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşterilerin iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri, hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını, işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
6. İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak, ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.
7. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
8. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilecektir.
9. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
10. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak ya da her müşteri için ayrı malzeme kullanılması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İstedikleri takdirde kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
11. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
13. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
14. Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici süreliğine izin verilmeyecektir.
Bu kapsamda,
İlimiz genelindeki Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlayabileceklerdir.
İçişleri Bakanlığı’nın 21/03/2020 tarih ve 5759 sayılı genelgesi ve ilgili İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilecektir.
Bahse konu iş yerlerinin 18-20 yaş arasındaki çalışanları; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli ve 2020/18 no’lu kararı ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.04.2020 tarih ve 2020/21 no’lu kararı kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılıp çalışabileceklerdir.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda,
Oy birliği ile karar verilmiştir.''